Psykologisk klinik      Taarbæk


 

 

 

 

Behandlingstilbud

 • Individuel terapi, herunder behandlig af:
  • Angst
  • Sorg
  • Krise
  • Identitetskrise
  • Skilsmisseproblemer
  • Alkoholafhængighed
 • Gruppeterapi
 • Undersøgelser af børn og unge, med henblik på:
  • Indlæringsressourcer
  • Specifikke vanskeligheder
  • Dianosticering af læsevanskeligheder m.v.
  • Arbejdsevnevurdering af unge, der har brug for støtte i deres uddannelse eller ved valg af arbejde. Erklæring kan udfærdiges.
 • Rapportering i forbindelse med undersøgelser
 • Rådgivning, vejledning og terapi: forældre med barn med en diagnose, der kræver en særlig indsats
 • Rådgivning, vejledning, terapi : forældre og deres roller i forhold til hinanden og barnet 
 • Terapi : børn og unge
 • Krisebehandling
 • Supervision af psykologer til autorisation eller specialistgodkendelse på individuel - eller gruppebasis

 

Anne Westh © 2007 • All rights reserved • mail@annewesth.dk

www.annewesth.dk